Moleküler Analizler

Bakteri, virüs, mantar vb. patojen etkenler insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.

Hastalıklara, ölümlere ve ekonomik kayıplara neden olan bu etkenlerin teşhis edilebilmesinde ve tedavisinde moleküler tanı önemli bir rol oynamaktadır.

Moleküler tanı yöntemlerinden olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile hızlı ve kesin olarak hastalık teşhisi yapılabilmektedir.

PCR: Herhangi bir organizmaya ait DNA ya da RNA’daki özgül bölgelerin çoğaltılmasını (amplifikasyonunu) sağlayan in vitro sentez yöntemidir.

Laboratuvarımızda küçükbaş ve büyükbaş hayvan hastalıklarının moleküler analizi, hem klasik hem de Real Time PCR yöntemi ile yapılabilmekte ve enfeksiyoz etkenlerin varlığı/yokluğu yüksek hassasiyette tespit edilebilmektedir.

Çalışılması istenen hastalık etkenlerini tespit edebilmek için uygun numuneler alınmalıdır (Mor kapaklı tüpe alınmış kan, steril nazal akıntı ya da swap, steril vajinal akım ya da swap, steril doku ve dışkı numuneleri).

Tablo 1: Moleküler Analiz ÇalışmalarımızCall Now Button
Whatsapp
Merhaba, yardımcı olabileceğim bir konu var mı?
Powered by