Mikotoksin Analizleri

Mikotoksinler; bazı tek hücreli mantar veya küf mantarları tarafından üretilen toksinlerdir. Mikotoksinler karsinojenik, mutajenik ve teratojenik etkilerinin yanında ısıl işlemlere dirençli olmaları nedeniyle insanlar ve hayvanlar üzerinde tehlike yaratmaktadır.

Hayvanın duyarlılığı ve alınan toksin miktarına bağlı olarak mikotoksinler; akut, subakut ve kronik nitelikte zehirlenmelere yol açmaktadır.

Mikotoksin zehirlenmelerinde hayvanlarda ani ölüm, iştahsızlık, diare, immün sistemde baskılanma, gelişim geriliği, üreme performansında azalma görülebilmektedir.

Süt sığırlarında mikotoksikozis olgularının klinik olarak tanısı çok zordur, fakat hastalık sıklığında artma ve süt veriminde azalma olduğunda mikotoksinler muhtemel bir sebep olarak düşünülmelidir. Bu sebeple, yemlerde mikotoksin düzeylerinin sıklıkla kontrol edilmesi gerekmektedir.

Tablo 1: Mikotoksin Referans Değerleri

Aflatoksin B1 (Depo Kaynaklı)
Başta mısır ve pamuk tohumu olmak üzere, hemen her çeşit tahılda kolayca üreyip mikotoksin sentezleyebilirler.
Aflatoksin B1 bilinen en güçlü karaciğer karsinojenidir.

Deoxynivalenol (Tarla Kaynaklı)
Mısır, buğday, yulaf, çavdar ve arpa gibi tahıllarda bulunur.
Özellikle nemli, yağışlı ve ılık havalarda sentezlenir.
Hayvanlar tarafindan yoğun miktarlarda alındığı zaman mide bulantısı, kusma ve diareye neden olur.

Okratoksin A (Depo Kaynaklı)
Mısır, arpa, yulaf, çavdar ve buğday ile yağlı tohumlu ürünlerde bulunur.
Okratoksin toksikasyonunda ishal, su tüketiminde artma, böbrek hasarı ve süt veriminde azalma görülür.
Ayrıca hepatotoksik, karsinojen, genotoksik ve immunsuppressif etkilidir.

Fumonisin (Depo Kaynaklı)
Fumonisinler başlıca mısırda bulunur.
Fumonisin B1, gevişgetirenlerin rumeninde parçalanmaz ve bağırsaklardan emilir.

T-2 Toksin (Tarla Kaynaklı)
T-2 toksin genellikle küflü çürümeye sebep olur. Mısır ve silaj, arpa, buğday, darı ve karma yemlerde bulunur.
Toksinden en fazla etkilenen organlar bağırsak, karaciğer, dalak, böbrek ve kemik iliğidir.
T-2 toksin süt sığırlarında sindirim kanalında yangı ve kanama, üremede bozukluk, yem tüketiminde düşme, canlı ağırlık kazancında azalma ve süt veriminde düşmeye yol açar.

Zearalenone (Tarla Kaynaklı)
Başta mısır olmak üzere, çavdar, arpa gibi tüm tahıllarda, kuru ot, sorgum ve silajda bulunur.
Zearalenon içeren yemlerin dişi hayvanlara uzun süre verilmesi sonucunda vaginal akıntı, vaginit, ishal ve süt veriminde azalma uterus kanaması, kızgınlığın görülmemesi veya çok sık görülmesi, yavru atma, kısırlık ve gelişme geriliği gibi problemlere neden olur.

Call Now Button
Whatsapp
Merhaba, yardımcı olabileceğim bir konu var mı?
Powered by